\

munieuws

Gerelateerd

Maak werk van MaaS

Maak werk van MaaS – Overheid moet de regie nemen
"Mobility as a Service, kortweg MaaS, kan in theorie een belangrijke bijdrage leveren aan mobiliteitsopgaven als het bereikbaar houden van steden en regio's en het terugdringen van emissies. Het mooie is ook dat MaaS in principe spoedig kan worden gerealiseerd. Maar om daarbij echt stappen te maken, is regie nodig. De overheid zou die regisseurshandschoen moeten oppakken, meent de auteur.

Vanuit het perspectief van de reiziger betekent MaaS vooral gemak. Via een website of app een complete multimodale deur-tot-deurtrip plannen, boeken en betalen, met letterlijk één druk op de knop – hoe eenvoudig wil je het hebben?
Vanuit een groter, maatschappelijk perspectief bezien, staat MaaS echter voor veel meer dan een persoonlijk handigheidje. Het concept zal een belangrijke steun in de rug zijn voor nieuwe vervoerdiensten als deeltaxi's, autodelen en 'ridesourcing'. In krimpgebieden waar het reguliere openbaar vervoer minder wordt, kan MaaS in alternatieven voorzien. En de verschillende (oude en nieuwe) modaliteiten zijn sowieso veel beter op elkaar af te stemmen. Alles bij elkaar betekent dit dat in zowel de krimpgebieden als de stedelijke omgeving reizigers minder afhankelijk worden van de auto. Op termijn zal dat zich vertalen in een lagere verkeersdruk en minder stilstaand blik. Last but not least: een verhoogd gebruik van MaaS-vervoerdiensten leidt tot minder emissies en minder geluidhinder."

Henk Meurs schreef in NM Magazine nr 2 van dit jaar een artikel over de rol van de overheid bij de ontwikkeling van Mobility as a Service. Het volledige artikel vindt u hier: http://www.nm-magazine.nl/artikelen/maak-werk-van-maas/