\

munieuws

Gerelateerd

Marktconsultatie OV-concessies Flevoland, Gelderland, Overijssel gepubliceerd

Vrijdag 14 juli is de marktconsultatie voor de OV-concessies in de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel gepubliceerd op onder meer Tenderned en Negometrix. De provincies zien deze marktconsultatie als een kans om marktpartijen vroegtijdig te consulteren rondom hun ideeën met betrekking tot een aantal hoofdkeuzes die in de Nota van Uitgangspunten voor de nieuwe OV-concessies een plek zullen moeten krijgen. Hierbij is onder meer aandacht voor de aansluiting van lijngebonden vervoer op flexibel vervoer (inclusief basismobiliteit), duurzaamheid en innovatieve concepten zoals Mobility as a Service (MaaS).

In 2020 en daaropvolgende jaren eindigen in Oost-Nederland diverse concessies van het openbaar vervoer per bus en regionale trein. Dit betekent dat een groot deel van het regionale openbaar vervoer opnieuw moet worden aanbesteed. De verwachting is dat veranderingen in de organisatie van het openbaar vervoer gewenst en deels noodzakelijk zijn om op een goede manier invulling te kunnen geven aan de OV-visies van de drie provincies. Doorgaan op de oude voet betekent dat provincies onvoldoende kunnen inspelen op de reisbehoeften van de inwoners en bezoekers van Flevoland, Gelderland en Overijssel en op de ontwikkelingen in de mobiliteitsmarkt. De marktconsultatie is één van de eerste onderdelen van het proces om te komen tot een concessie waarbij de vervoerder zo veel mogelijk bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen die de provincies met het openbaar vervoer nastreven.

MuConsult is als penvoerder nauw betrokken bij de aanbestedingen en begeleidt de provincies bij de aanbestedingsprocedure.