\

munieuws

Gerelateerd

Sociale veiligheid van het personeel in het stads- en streekvervoer

In het Nederlandse stads- en streekvervoer werkten in 2016 bijna 18.000 buschauffeurs, tram- en metrobestuurders, treinmachinisten, kapiteins, controleurs, toezichthouders, verkooppersoneel en ander rijdend en toezichthoudend personeel. Zij zorgen er dagelijks voor dat reizigers veilig en op tijd op hun bestemming aankomen. Sinds 1993 wordt van deze groep de sociale veiligheid in kaart gebracht. 


Deze Personeelsmonitor levert landelijke kerncijfers over hoe vaak het personeel incidenten meemaakt, het gevoel van veiligheid en van het personeelsoordeel over het veiligheidsbeleid van de werkgever. Het onderzoek vindt elke twee jaar plaats bij alle openbaarvervoerbedrijven in het stad- en streekvervoer.

De Personeelsmonitor is geschreven door MuConsult en de publicatie is verkrijgbaar via het CROW. 

 Personeelsmonitor-2016