\

munieuws

Gerelateerd

Voorne-Putten krijgt maatwerkcontract

MuConsult ondersteunt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) bij de concessieverlening Bus. Het vervoergebied van de MRDH bestaat op dit moment uit 4 concessies: Haaglanden Streek, Haaglanden Stad, Rotterdam en omstreken en Voorne-Putten Rozenburg.

De gemeenten Voorne-Putten en de MRDH hebben grote ambities waar het gaat om het integreren van het doelgroepenvervoer en het Openbaar Vervoer. Daarom wordt bij de komende aanbesteding de ov-concessie Voorne-Putten en Rozenburg gesplitst in een contract voor regulier busvervoer en een maatwerkcontract.

De gemeenten voorzien dat meer inwoners met het doelgroepenvervoer gaan reizen – waardoor de kosten toenemen – terwijl er ook vrijwel lege ov-bussen rondrijden in de regio. De maatwerkconcessie zal bestaan uit flexibele vormen van ov met kleine voertuigen en MaaS componenten in combinatie met het gemeentelijk doelgroepenvervoer.

Ongeveer 10 procent van het budget voor het reguliere ov is beschikbaar voor het maatwerkcontract. De gesplitste concessie gaat in december 2018 in.

 

Vier busconcessies

De 23 gemeenten in de Metropoolregio hebben vorige maand het Programma van Eisen voor het busvervoer in de regio Rotterdam Den Haag vastgesteld. De reiziger moet het busvervoer in de regio ervaren als één systeem. Daarom zijn de eisen voor de vier busconcessies bijna overal gelijk. De toekomstige vervoerders moeten nauw met elkaar gaan samenwerken.