\

munieuws

Gerelateerd

Rapport ‘Sturing overheid bij vervoersconcessies op het spoor’ naar Tweede Kamer

Vrijdag 7 april is het rapport 'Kiezen voor een goed spoor - scenario's voor ordening en sturing op het spoor na 2024' naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport beschrijft 4 hoofdscenario’s voor de ordening op het spoor na 2024. Ten behoeve van dit rapport heeft MuConsult de sturing(smogelijkheden) van overheden bij vervoersconcessies op het spoor onderzocht. 

Op basis van interviews met overheden en vervoerders en literatuuronderzoek naar ervaringen in binnen- en buitenland, blijkt dat overheden bij alle scenario’s mogelijkheden hebben om publieke belangen goed te waarborgen, mits de sturingsfilosofie waarvoor een overheid kiest consistent wordt uitgewerkt en consequent wordt gevolgd. Dit betreft dan de rol die de concessieverlener voor zichzelf ziet weggelegd en de sturingsinstrumenten die hij tijdens de concessieverlening en het concessiebeheer inzet (het rapport bevat een breed palet aan sturingsinstrumenten). Heldere en afdwingbare afspraken tussen de concessieverlener, de concessiehouder en eventueel de eigenaar van de concessiehouder zijn daarbij een vereiste. En in alle gevallen is een zakelijke houding van en de mogelijkheid en bereidheid tot het voeren van stevige onderhandelingen (inclusief bereidheid om de onderhandelingen te staken) bij de concessieverlener onontbeerlijk.

Het rapport:  ‘Kiezen voor een goed spoor – scenario’s voor ordening en sturing op het spoor na 2024’.