\

munieuws

Gerelateerd

Onderzoek verbetering Valys naar Tweede Kamer

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft MuConsult opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek gestart naar de mogleijkheden om de inrichting van de toegang tot Valys te verbeteren. Valys is de merknaam voor sociaalrecreatief bovenregionaal vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking.

Uit het onderzoek blijkt dat de reisbehoefte voor bovenregionale reizen alsmede de daarbij gewenste ondersteuning varieert per individu èn per reis. Het onderzoek bevestigt dat het huidige gebruik van Valys niet volledig overeen komt met de behoefte. Een deel van de potentiële doelgroep heeft wel een vervoersbehoefte maar geen toegang tot Valys. Een ander deel heeft wel toegang tot het Valysvervoer zonder dat hier daadwerkelijk behoefte en/of noodzaak voor is. Tot slot is er scheefgebruik van Valys, omdat Valys vrijwel uitsluitend gebruik wordt als deur-tot-deur taxi en nog relatief weinig als ketenvoorziening. Mensen met een mobiliteitsbeperking geven aan dat zij met de juiste hulp en ondersteuning vaak wel in staat zijn met de trein te reizen.

Op 7 december is het rapport met begeleidende Kamerbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gehele onderzoek is hier te vinden.