\

munieuws

Gerelateerd

Praktijkproef Amsterdam

Praktijkproef Amsterdam (PPA) is een grootschalige test met de nieuwste innovaties in de auto en op de weg. Nergens ter wereld wordt intelligente technologie op het gebied van verkeersmanagement en reisinformatie op zo’n grote schaal getest in het dagelijkse verkeer. Het doel van de praktijkproef is om stapsgewijs toe te werken naar een toekomst waarin auto’s, informatiepanelen en verkeerslichten digitaal met elkaar zijn verbonden en volledig samenwerken. Zo draagt de proef bij aan een betere doorstroming van het verkeer, minder files en een schonere stad.

Eén van de proeven is PPA Zuidoost: hierin wordt onderzocht hoe de verkeersdruk tijdens evenementen is te verminderen, door weggebruikers tijdens evenementen beter te informeren en te sturen door middel van integratie van in-car en wegkantsystemen en samenwerking tussen publieke- en private partijen. Met deze middelen moet de beschikbare ruimte in het netwerk en de beschikbare parkeercapaciteit beter worden.

MuConsult heeft samen met Twynstra Gudde de evaluatie van twee proeven uitgevoerd. Het doel van de evaluatie is om inzicht te geven in de gerealiseerde resultaten en de effecten van PPA Zuidoost. Daarbij gaat het om de evaluatie van de organisatorische, gedragskundige en verkeerskundige aspecten van PPA Zuidoost, evenals een analyse van mogelijke businessmodellen die kunnen volgen uit de publiek-private samenwerking op het terrein van verkeersmanagement.

Bijgaande rapporten bevatten de resultaten van het evaluatieonderzoek. 

 

 

 

praktijkproef