\

munieuws

Gerelateerd

Paper CVS Congres 2016

Er is in Beter Benutten nog veel behoefte aan bewijs van structurele gedragsveranderingen naar aanleiding van ingezette maatregelen. In dit paper geven wij inzicht in het effect van het OV-stimuleringsproject Kom op! Neem het OV van Maastricht Bereikbaar. Wij vergelijken deelnemers van de actie die hebben deelgenomen naar aanleiding van een tijdelijke verkeershinder met deelnemers die vanuit hun intrinsieke motivatie hebben gekozen om deel te nemen aan de actie. 

 

 

paper Maastricht