\

munieuws

Gerelateerd

Interpretatiewijzer Mobiliteitsscan MIRT

In opdracht van het Ministerie van I&M heeft MuConsult eind 2015 de Interpretatiewijzer Mobiliteitsscan voor MIRT-gebruikers ontwikkeld. De Mobiliteitsscan is een online instrument waarmee (brede) bereikbaarheidsanalyses gedaan kunnen worden. Na positieve ervaringen van het gebruik van de Mobiliteitsscan binnen het programma Beter Benutten, wordt de tool inmiddels ook ingezet bij MIRT-onderzoeken. De Interpretatiewijzer die MuConsult heeft geschreven, is toespitst op het gebruik van de Mobiliteitsscan bij de verschillende fasen van MIRT-onderzoeken.

De Interpretatiewijzer Mobiliteitsscan is inmiddels opgenomen in het Leerplatform MIRT waar informatie te vinden is over trends en ontwikkelingen binnen het thema Bereikbaarheid.

 

stappen MIRT